LiftCall Line C2 schemat instalacji

PN-EN 81-28+AC:2019-04, PN-EN 81-20. maszynownia/kabina/podszybie - kompletny schemat instalacji spełniający aktualnie obowiązujące wymagania.
LCL C2 - PN-EN 81-28+AC:2019-04
LCLswitch - PN-EN-81-20_2014-10E, 5.12.3.2
LCL ALARM com - PN-EN-81-20_2014-10E, 5.2.1.6

4vuiptv_