LiftCall GSM 1C schemat instalacji

PN-EN 81-28+AC:2019-04, PN-EN 81-20. maszynownia/kabina/podszybie - kompletny schemat instalacji spełniający aktualnie obowiązujące wymagania.
LCG 1C - PN-EN 81-28+AC:2019-04
LCGswitch - PN-EN-81-20_2014-10E, 5.12.3.2
LCG ALARM - PN-EN-81-20_2014-10E, 5.2.1.6



4vuiptv_