LiftCall Center

Sprawne zarządzanie firmą dźwigową  zależy od wielu czynników.  Jednym  z nich w dużej mierze decydującym o sukcesie,  jest bieżący nadzór nad konserwowanym dźwigami oraz służbami technicznymi.   

LiftCall Center jest właśnie takim system dostosowany do potrzeb rynku dźwigowego.

LiftCall Center to system kolekcjonowania danych  z komunikatorów dźwigowych obsługujący komunikatory wykorzystujące  tradycyjną linię telefoniczną PSTN,  jak również korzystające z sieci GSM (głos +SMS).

Charakterystyka sytemu:

Zalety:
 • aplikacja instalowana na serwerze firmy dźwigowej
 • budowa modułowa tj. rozbudowa o kolejne funkcje w miarę potrzeb
 • bezpośredni dostęp do aplikacji z poziomu operatora
 • bezpośredni dostęp do aplikacji poprzez sieć LAN lub VPN

Funkcje podstawowe wymagane przez PN-EN 81:28:
 • ręczna obsługa połączeń alarmowych
 • automatyczna lub ręczna  obsługa połączeń technicznych
 • automatyczna obsługa połączeń serwisowych (72h)
 • automatyczna obsługa informacji o niskim poziomie zasilania
 • identyfikacja instalacji

Funkcje dodatkowe usprawniające proces zarządzania:
 • automatyczna obsługa informacji o usterkach
 • automatyczna obsługa informacji o restartach
 • automatyczna obsługa informacji o wizycie konserwatora na dźwigu
 • zdalna konfiguracja komunikatorów
 • komunikacja SMS z monterami

LiftCall Center to także:
 • baza dźwigów
 • baza klientów
 • baza połączeń
 • baza zdarzeń
 • baza komunikacji z monterami

4vuiptv_