LiftCall Line C2

LiftCall Line C2 moduł zgodny z najnowszą normą
PN-EN 81-28+AC:2019-04

UWAGA: zalecamy aktualizację firmware do wersji 7.5 (poprawione praca w rybie równoległym)

 • Moduł do pracy wykorzystujący tylko zasilanie z linii telefonicznej
 • Zewnętrzne zasilanie/akumulator wyłącznie do podtrzymania świecenia wskaźników świetlnych w trybie stand-by
 • Łączność interkomowa z maszynownią poprzez moduł LCLswitch po dwóch żyłach
 • Realizacja łączności w układzie kabina-maszynownia-nad/pod kabiną lub kabina-maszynownia-podszybie)
 • Praca do 5 modułów na jednej linii telefonicznej
 • Ustawienie trybu pracy i numeru komunikatora za pomocą DIP switchy
 • Zintegrowane wskaźniki świetlne i wyjście dla sygnalizacji zewnętrznej
 • Wyjście do podłączenia łączności NAD KABINĄ/POD KABINĄ
 • Wywołanie ALARM zwarciowe lub napięciowe
 • Wejście FILTRACJA – filtracja połączeń zwarciowa lub napięciowa; możliwość kontroli kontaktów drzwiowych
 • Pamięć 6 numerów ALARM
 • Regulowany czas aktywacji ALARMU
 • Regulowany czas połączenia
 • Automatyczne połączenia serwisowe
 • Zdalna aktywacja połączenia alarmowego
 • Zdalna aktywacja połączenia testowego
 • Wielofunkcyjne złącze ALARM TECHNICZNY2 zamknięcie stanu alarmu, połączenie z LCLswitch (maszynownia),połączenie alarmowe, połączenie techniczne
 • Lokalne i zdalne zamknięcia ‘stanu alarmu’
 • Niezależnie  regulowany mikrofon i głośnik
 • Aktywacja alarmu zwarciowa lub napięciowa
 • Sygnalizacja stanu połączenia na wewnętrznych LED lub poprzez zewnętrzną sygnalizację
 • Filtracja ALARMU  z funkcją by pass
 • Połączenia testowe realizowane jako głosowe
 • Zdalna zmiana stanu wyjścia przekaźnikowego (przy podłączonym module opcjonalnym)
 • Zapowiedzi słowne w tym lokalizacji dźwigu (przy podłączonym module opcjonalnym)
 • Proste uruchomienie i konfiguracja
 • Konfiguracja lokalna z PC lub LCLswitch
 • Konfiguracja zdalna z PC  lub telefon
4vuiptv_