LiftCall GSM 1C

LiftCall GSM 1C moduł zgodny z najnowszą normą
PN-EN 81-28+AC:2019-04

UWAGA: zalecamy aktualizację firmware do wersji 119 (poprawione 'zakończenie stanu alarmu')

 • Zasilane z zewnętrznego źródła prądu stałego o wartości  9–24V
 • Wewnętrzny akumulator Li-Ion, 2000-2600mAh (opcja)
 • Bezpośredni montaż karty SIM
 • Niezależnie  regulowany mikrofon i głośnik
 • Fabrycznie wgrane komunikaty głosowe
 • Możliwość wgrania własnych komunikatów
 • Obsługa do trzech modułów kabinowych (realizacja łączności w układzie kabina-nadszybie-podszybie)
 • Łączność z maszynownią poprzez moduł LCGswitch
 • Regulowany czas aktywacji ALARMU (1-9 s)
 • Aktywacja alarmu zwarciowa lub napięciowa
 • Sygnalizacja stanu połączenia na wewnętrznych LED lub poprzez zewnętrzną sygnalizację
 • Filtracja ALARMU  z funkcją by pass
 • Lokalne i zdalne zamknięcia ‘stanu alarmu’
 • Połączenia testowe realizowane jako głosowe lub /i SMS
 • Zdalna aktywacja połączenia alarmowego
 • Zdalna aktywacja połączenia testowego
 • Kontrola stanu podłączonych modułów audio (ReMic)
 • Informacja SMS o zmianie stanu wejść
 • Zdalna zmiana stanu wyjścia przekaźnikowego (SMS)
 • Informacja o spadku napięcia zasilania (SMS)
 • Informacja o spadku napięcia zasilania akumulatora (SMS)
 • Konfiguracja z PC lub SMS
 • Transmisja danych CSD dla zdalnego dostępu do sterownika dźwigu poprzez port RS232
 • Proste uruchomienie i konfiguracja
4vuiptv_