GSM Lift Watch

GSM Lift Watch jest starszej generacji urządzeniem dedykowanym do zastosowania w windach osobowych i towarowych. Funkcjonalność urządzenia oraz jego budowa pozwala zapewnić łączność głosową pomiędzy kabiną windy a służbami serwisowymi, ochrony, pierwszej pomocy itd. w przypadku wystąpienia awarii.


Funkcje GSM Lift Watch:

 • aktywacja modułu powoduje progresywne dzwonienie na 8 zaprogramowanych numerów (numery MASTER)
 • maksymalny czas trwania połączenia z numerami MASTER wynosi 4 minuty
 • połączenia przychodzące akceptowane tylko dla numerów z listy MASTER
 • wskaźnik rozpoczęcia wybierania oraz nawiązania połączenia
 • automatyczne połączenia serwisowe z numerami z listy TEST raz na trzy dni

Zdalna kontrola za pomocą komend SMS
(akceptowane wiadomości SMS tylko z listy TEST)

 • kontrola dwóch przekaźników
 • status windy (5 wejść w tym  2 wejścia „blokada”)
 • zmiana numerów MASTER i TEST
 • kontrola statusu sieci GSM
 • wejścia „blokada” - eliminacja złośliwych wywołań
 • wejścia „blokada” – informacja o statusie windy w przypadku sygnału błędu na wejściu „blokada” przez okres dłuższy niż 2 minuty.
 • możliwość monitorowania statusu dodatkowych trzech obwodów dźwigu
 • zdalny reset „dźwigu” i przekaźników (czas zwarcia 5 sekund)
4vuiptv_