LiftCall GSM

Produkcja zakończona. Produkt niedostępny.

LiftCall GSM jest specjalizowanym urządzeniem komunikacji alarmowej do zastosowania w windach osobowych i towarowych. Jego podstawowa funkcjonalność zapewnia łączność głosową pomiędzy kabiną windy a służbami serwisowymi oraz realizacje połączeń serwisowych (co 72h). Komunikator umożliwia zdalny dostęp do sterownika dźwigu poprzez wbudowany port RS232 i w oparciu o technologię CSD.


LiftCall GSM jest urządzeniem zgodnym z normą PN-EN 81:28 w zakresie:

 
realizacja połączeń alarmowych 
    pkt. 4.1.1.
zakończenie alarmu
    pkt. 4.1.2.
wskaźniki świetlne statusu połączenia
    pkt. 4.1.4.
filtracja połączeń    
    pkt. 4.1.5.
informacja o niskim poziomie zasilania
    pkt. 4.1.3.
automatyczne połączenia serwisowe  
    pkt. 4.2.1.

                   
aktualnie obowiązujące wersje firmware: 1.48

4vuiptv_