Talker

 LiftCall Talker system zapowiedzi głosowych to nowoczesne i uniwersalne rozwiązanie które zapewnia zestaw standardowych zapowiedzi, zapis własnych zapowiedzi (wav,mp3),symulację gongu.
Współpracuje ze wszystkimi komunikatorami oferowanych przez nasza Firmę.
Umożliwia współpracę z większością systemów sterowań dostępnych na rynku dzięki obsłudze 6 standardowych kodów.
Wbudowane przełączniki DIP i diody LED pozwalają na prostą konfigurację a potencjometr głośności  i tonów dopasuje brzmienie do charakterystyki kabiny windy.
Elastyczna budowa pozwala na prezentację wielojęzycznych oraz wielopoziomowych wiadomości głosowych.

LiftCall Talker zapewnia realizację normy PN- EN 81:70 i rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz.Ust 04.108.1156

Podstawowe cechy LiftCall Talker:

Obsługiwane kody:
 • szeregowy 8 bitowy
 • szeregowy 9 bitowy
 • szeregowy wielobajtowy
 • równoległy binarny
 • równoległy Gray-a
 • równoległy 8 bitowy

Emitowanie zapowiedzi poprzez:
 • głośniki modułów łączności alarmowej LiftCall
 • głośniki innych systemów
 • głośniki autonomiczne


Wiadomości głosowe:
 • zapowiedź piętra
 • zapowiedź statusu drzwi
 • zapowiedź o przeciążeniu kabiny
 • zapowiedź kierunku ruchu kabiny
 • zapowiedź  jazdy pożarowej
 • zapowiedź ostrzegawcza


Dodatkowe funkcje:
 • szeroki zakres napiecia zasilania 9-30V
 • praca ze "wspólnym plusem"
 • praca ze "wspólnym minusem"
 • aktywacja logiczną 1
 • aktywacja logicznym 04vuiptv_